Even voorstellen

Pieter IJfs, directeur van IJfs Business Consultancy B.V., heeft een lange staat van dienst in de opsporing en preventie van (bedrijfs)fraude. Na 12 jaar te hebben gewerkt bij een speciale opsporingseenheid bij de overheid maakte hij in 1987 de overstap naar het bedrijfsleven en trad in dienst bij een gerenommeerd bedrijfsrecherchebureau. Daar deed hij over een periode van 21 jaar een uitgebreide kennis op van bedrijfsfraude in al zijn verschijningsvormen, in binnen- en buitenland, en van de advisering over preventieve maatregelen. Hij wordt regelmatig door de media gevraagd om toelichtingen te geven op ontwikkelingen in het vakgebied, publiceerde ook zelf over het onderwerp en wordt regelmatig gevraagd als spreker op symposia over fraude en fraudepreventie. Als bestuurslid van de VPB (Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus) trad hij op als afgevaardigde namens Nederland in het IKD, de toonaangevende Europese belangenorganisatie voor recherchebureaus. Hij is in 2003 betrokken geweest bij de totstandkoming van de Privacygedragscode waar recherchebureaus zich wettelijk aan dienen te houden. Daarnaast nam hij zitting in een werkgroep van het ministerie van Justitie die in 2007 werd aangesteld om de werking van deze privacygedragscode te evalueren en voorstellen ter verbetering te doen aan de minister van Justitie. En hij heeft zitting in de examencommissie die is belast met de ontwikkeling van de examens voor de opleiding Particulier Onderzoeker. Per 1 oktober 2008 heeft hij zich met IJfs Business Consultancy B.V. zelfstandig gevestigd in Amersfoort.